Игри

Информация за страница Стамболийски

Производството на цеулоза, хартия и хартиени изделия е един от най-силно развитите отрасли за икономиката на град Стамболийски. Той се нарежда веднага след произвеждането на храни и напитки. Цеулозният комбинат Целхарт е най-голямото промишлено предприятие, което развива дейност на територията на общината. Около осем – десет процента от икономическия дял се държи от предприятията в сферата на дела Търговия, ремонт на автомобили и битова техника. Основните представители на тези предприятия се намират в границите на общинската територия. Главен разпределителен пункт на внушителното количество държавен материал отново е този град. Става въпрос за онзи материал, който се превозва от градове като Батак, Пещера и Девин. Консерви, цеулоза, книжен амбалаж и различна друга продукция на предприятията в общината – всичко това отново се разпределя на железопътната гара.Селското стопанство също е застъпено на територията на общината и има немалка роля за прехраната на местното население. Всъщност земята на града представлява част от плодородното Кричимско поле, което от доста време осигурява поминък на хората от тези места.

    На земята на Стамболийски най-добра и плодородна почва за развитие намират плодовете и зеленчуците. Съвременното растениевъдство е улестнено в значителна степен. Това се дължи на наличието на функциониращото предприятие за производство на машини, които берат плодове. Изградената станция от ремонтно – технически тип също е сред значимите съоражения за града. Благодарение на нея се извършва ремонтът на трактори и всякакви други машини, които се използват в сферата на селското стопанство. В резултат на благоприятното географско разположение на града се създават отлични възможности за развитието на земеделие в общината. За това допълнително спомагат и климатичните условия в комбинация с почвите. Техническата съораженост и поддръжката на на наличната хидромелиоративна мрежа обаче имат сериозна нужда от подобрение. Освен с развитието си на земеделие и хартиени изделия, градът може да се похвали и със значима придобивка в сферата на здравеопазването. Става въпрос за Специализираната болница за долекуване и по-продължително лечение, която приема пациенти с хронични заболявания. Общо три са образователните институции в града, в които се обучават децата на местните жители. Това са съответно СОУ Отец Паисий, ОУ Христо Ботев и ОУ Христо Смирненски. Наред с тях трябва да се споменат Читалището и Общинския център за работа с деца.

     Във въпосния център развива дейност музикална школа, коят е представена от вокална формация Стамболино. Тя редовно представя Стамболийски на на национални и международни конкурси за забавна песен. Освен това представителите на тази формация печелят награди от много състезания. Школите по гайда и балет също се отличават с печеленето на много награди, които са давани на разлините конкурси и състезания. Детско – юношеският танцов ансамбъл Юначе, школи по балет и изобразително изкуство  и курсове по немски и английски език са сред дейностите, които развива читалище Никола Вапцаров.Не на последно място трябва да се спомене и името на футболния отбор, който се казва Тракия. Веднъж годишно се провежда и градският празник, който продължава три дни. Датата се сменя всеки път в зависимост от църковния празник Свети Дух. Клубът по таекуондо Тракиец също е сред видните институции в града. От родените известни личности е познато името на писателя Гавраил Панчев.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker